Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Cześnikami (21–22 września 1939)

Grób generała Bruno Olbrychta na warszawskich Powązkach.

fot.Mateusz Opasiński/lic. CC BY-SA 4.0 Grób generała Bruno Olbrychta na warszawskich Powązkach.

Bitwa pod Cześnikami, Cześniki (21–22 września 1939) – bitwa stoczona w trakcie kampanii wrześniowej.

Wchodząca w skład Frontu Północnego (dowódca – generał dywizji Stefan Dąb-Biernacki) 39 Dywizja Piechoty (dowódca – generał brygady Bruno Olbrycht), przebijając się z rejonu Krasnegostawu na południe, stoczyła pod Cześnikami, na południowy wschód od Zamościa, bitwę z jednostkami 27 Dywizji Piechoty wchodzącej w skład VII Korpusu Armijnego z 14 Armii niemieckiej. Po dwudniowych walkach Niemcy wycofali się z zajmowanych pozycji celem przegrupowania do natarcia na główne siły Frontu Północnego.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.