Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Konrad II (książę oleśnicki 1366–1403)

Flaga księstwa oleśnickiego (fot. domena publiczna)

fot.domena publiczna Flaga księstwa oleśnickiego (fot. domena publiczna)

Konrad II (ur.ok. 1338/1341, zm. 10 kwietnia 1403) – książę oleśnicki i kozielski, syn Konrada I oleśnickiego i Eufemii bytomskiej.

Po śmierci ojca (1366) objął księstwo oleśnickie. Rozpoczął rządy od odnowienia zależności lennej od Królestwa Czeskiego. Podobnie jak ojciec prowadził politykę kupowania licznych miast, co przyniosło mu znaczne powiększenie posiadłości, tak dzielnicy oleśnickiej, jak i kozielskiej Górnym Śląsku. W 1369 r. duża grupa rycerstwa wielkopolskiego osiadłego na pograniczu ze Śląskiem złożyła mu  hołd i obiecała uczynić królem po śmierci Kazimierza III Wielkiego. Prawdopodobnie za akcją tą kryła  się inicjatywa dyplomacji cesarza Karola IV (zarazem króla czeskiego, a więc pana lennego Konrada). W momencie śmierci Kazimierza Wielkiego (1370) nie doszło jednak do realizacji zobowiązań.

Konrad utrzymywał zresztą dobre stosunki z nowym królem polskim Ludwikiem Węgierskim (wziął udział w przeciwlitewskiej wyprawie na Ruś, 1377). Podczas bezkrólewia po Ludwiku  kilka razy mieszał się w toczącą w Wielkopolsce wojnę domową, wspierającą kandydaturę Siemowita mazowieckiego na tron polski i próbując zdobyć dla siebie pograniczny Poniec (1383). Nawiązał jednak następnie dobre stosunki z królem Władysławem II Jagiełłą (uczestniczył w wyprawie chrystianizacyjnej na Litwie i posłował w tej sprawie do Krzyżaków). Potem jednak zerwał z Jagiełłą, popart Władysława Opolczyka i sam atakował polskie pogranicze. Współczesne teksty niemieckie przydają Konradowi przydomek groe Hirre, trudny do jednoznacznego przetłumaczenia (wielki pan?, siwy pan?, wielkowłosy?, siwowłosy?).

Pochowany został w Trzebnicy. Z małżeństwa z Agnieszką, córką Kazimierza cieszyńskiego, zostawił  tylko syna Konrada III Starego (zm. ok. 1412 – 1413), który miał pięciu synów imieniem Konrad. Wśród nich uwagę zasługuje Konrad IV Starszy, biskup wrocławski (1417 — 1447), Konrad VII Biały (zm. 1452), który uczestniczył w pod Grunwaldem po stronie krzyżackiej oraz Konrad VIII Młody (zm. 1447), brat zakonu krzyżackiego. Linia oleśnicka wymarła w następnym pokoleniu na Konradzie X Białym (zm. 1492). Książęta oleśniccy w XV w., zwłaszcza Konrad VII Biały, bardzo często wchodzili w układy sojusznicze z Królestwem Polskim.

Autor hasła:

Autor hasła:

Tomasz Jurek – profesor doktor habilitowany, historyk mediewista związany z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji, poświęconych m. in. średniowiecznej historii Śląska. Współautor „Słownika władców polskich”.

Źródło: