Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

8 czerwca. W 1867 roku Franciszek Józef został koronowany na króla Węgier

Najważniejsze rocznice

Franciszek Józef panował do 1916 roku.

fot.domena publiczna Franciszek Józef panował do 1916 roku.

8 czerwca 1867 roku Franciszek Józef I, cesarz Austrii, został koronowany na króla Węgier. Było to zwieńczenie procesu przekształcania Cesarstwa Austriackiego w dualistyczne Austro-Węgry.

Przemiany w tracącym siłę i wpływy imperium Habsburgów zostały zapoczątkowane kompromisem z lutego 1867 roku. Do jego zawarcia doprowadziło nasilające się na Węgrzech od czasu Wiosny Ludów niezadowolenie i przegrane przez cesarstwo wojny z Sardynią i Prusami.

Przedstawiciele Węgier żądali, by Franciszek Józef koronował się na króla w Budapeszcie i przywrócił dawne przywileje tak zwanym Krajom Korony Świętego Stefana, obejmującym oprócz samych Węgier z Siedmiogrodem także Chorwację, Sławonię i miasto Rijeka. Domagano się także utworzenia w węgierskiej części cesarstwa osobnego parlamentu.

Odpowiednie zarządzenia zostały przegłosowane przez austriacką Radę Państwa w marcu 1867 roku. Kolejnym krokiem była czerwcowa koronacja. Austro-Węgry formalnie były unią dwóch państw o oddzielnych parlamentach, sądownictwie i rządach, które łączyła osoba monarchy.

Dualistyczne państwo przetrwało do 1918 roku. W jego miejsce powstał szereg państw; część ziem dawnych Austro-Węgier została wcielona do odrodzonego wówczas państwa polskiego.