Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

17 listopada. W 1370 roku Ludwik Andegaweński został koronowany na króla Polski

Najważniejsze rocznice

Ludwik Andegaweński zasiadał na polskim tronie w latach 1370-1382.

fot.János Thuróczy/domena publiczna Ludwik Andegaweński zasiadał na polskim tronie w latach 1370-1382.

17 listopada 1370 roku Ludwik Andegaweński został koronowany na króla Polski. Objął tron po śmierci Kazimierza Wielkiego.

Ludwik, syn Karola Roberta i Elżbiety Łokietkówny, siostry zmarłego króla, był wymieniany jako następca Kazimierza na polskim tronie już od 1335 roku. W 1355 roku w Budzie panowie polscy uznali jego sukcesję w przypadku, gdyby król nie zostawił męskiego potomka. W zamian Ludwik, wówczas już od 13 lat zasiadający na tronie węgierskim, potwierdził ich dotychczasowe przywileje.

Na wieść o śmierci wuja, która nastąpiła 5 listopada, przyszły król natychmiast udał się do Krakowa. Ceremonia koronacji odbyła się w katedrze wawelskiej. Przewodniczył jej arcybiskup gnieźnieński, Jarosław Bogoria.

Nowy monarcha nie pozostał długo w Polsce. Już na początku grudnia udał się z powrotem na Węgry. Zabrał ze sobą regalia i królewskie archiwum. Na miejscu pozostawił swoją matkę Elżbietę, która sprawowała rządy regencyjne. System ten przetrwał aż do śmierci Ludwika w 1382 roku.