Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

5 listopada. W 1922 roku w Polsce odbyły się wybory do sejmu pierwszej kadencji

Najważniejsze rocznice

Marszałkiem Sejmu został Maciej Rataj.

fot.domena publiczna Marszałkiem Sejmu został Maciej Rataj.

5 listopada 1922 roku odbyły się wybory do Sejmu RP I kadencji. Było to pierwsze głosowanie przeprowadzone w oparciu o przyjętą w 1921 roku konstytucję marcową.

Polacy wybierali 444 posłów. Część kandydatur zgłaszano na tak zwanych listach państwowych. W przeciwieństwie do sytuacji z 1919 roku, gdy nie udało się zorganizować głosowania w całym kraju, teraz okręgi wyborcze pokryły cały obszar państwa.

Frekwencja wyniosła 68 procent. Obniżył ją bojkot wyborów ze strony galicyjskich Ukraińców. Wynik ten uznano wówczas za wyjątkowo niski. Najwięcej głosów uzyskał Chrześcijański Związek Jedności Narodu, utworzony z ugrupowań endeckich i chadeckich. Głosowało na niego ponad 39 procent wyborców. Na drugim miejscu uplasował się Blok Mniejszości Narodowych, który zdobył 16 procent głosów. Ugrupowania ludowe – PSL „Piast” i „Wyzwolenie” – otrzymały odpowiednio 13,2 i 11 procent. Ostatnie miejsce zajął PPS z wynikiem 10,3 procent głosów.

Wybory do izby wyższej parlamentu odbyły się tydzień później, 12 listopada. Niecały miesiąc później, 9 grudnia, obradujące wspólnie Sejm i Senat wybrały pierwszego prezydenta niepodległej Polski.