Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

30 listopada. W 1939 roku rozpoczęła się wojna zimowa między ZSRR i Finlandią

Najważniejsze rocznice

Zaciekła obrona Finów powstrzymała agresję wielkiego sąsiada.

fot.domena publiczna Zaciekła obrona Finów powstrzymała agresję wielkiego sąsiada.

30 listopada 1939 roku rozpoczęła się wojna zimowa. Konflikt ZSRR z Finlandią trwał do 13 marca 1940 roku.

Wybuch konfliktu poprzedziły skierowane przez ZSRR do rządu fińskiego roszczenia terytorialne. Wysuwano je pod pozorem obrony bezpieczeństwa, wskazując, że Leningrad znajduje się zaledwie około 30 kilometrów od radziecko-fińskiej granicy. W zamian Kreml proponował przekazanie Finlandii innych terytoriów, Już wcześniej jednak władze radzieckie rozpoczęły na granicy mobilizację wojska. Odrzucenie ich roszczeń było sygnałem do ataku.

Agresja na Finlandię wywołała oburzenie na arenie międzynarodowej. W jej następstwie ZSRR zostało wykluczone z Ligi Narodów. Wojna, w której przez dwa miesiące Finlandia skutecznie opierała się napaści znacznie większego sąsiada, ukazała też w pełni słabość Armii Czerwonej. Choć ZSRR uzyskał na mocy podpisanego w marcu traktatu pokojowego pożądane terytoria, poniósł prestiżową porażkę.