Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

29 sierpnia. W 1871 roku w Japonii ustanowiono prefektury

Najważniejsze rocznice

Zniesienie systemu feudalnego dokonało się w Japonii za rządów cesarza Mutsuhito.

fot.Eduardo Chiossone/domena publiczna Zniesienie systemu feudalnego dokonało się w Japonii za rządów cesarza Mutsuhito.

29 sierpnia 1871 roku w Japonii ustanowiono prefektury. Zastąpiły one hany, czyli domeny feudalne, co zakończyło proces odchodzenia od feudalizmu.

Przekształcenia ustrojowe w Kraju Kwitnącej Wiśni rozpoczęły się w 1868 roku, kiedy cesarz Mutsuhito po obaleniu ostatniego sioguna umocnił się na tronie. Już 6 kwietnia tego roku złożył przysięgę cesarską, w której zapowiedział przeprowadzenie w kraju szeregu reform. Jedną z nich była likwidacja utrzymującego się od VIII wieku systemu lennego.

Proces zwracania cesarzowi praw do ziemi należącej do panów feudalnych – daimyō – trwał od 2 marca do 2 sierpnia 1869 roku. Wkrótce później zlikwidowano także należące do nich prywatne oddziały wojskowe. Złożone z samurajów jednostki włączono do utworzonej w kwietniu 1871 roku Cesarskiej Gwardii Przybocznej.

Dotychczasowe przywileje feudałów zostały oddane bez sprzeciwu. Podobnie przyjęto edykt cesarski z 29 sierpnia, który ostatecznie znosił hany. Pewnym pocieszeniem dla byłych posiadaczy ziemskich był fakt, że otrzymali oni od rządu pewne środki na utrzymanie dotychczasowego poziomu życia.

Rządy Mutsuhito wyznaczają w historii Japonii początek okresu Meiji, który trwał do 1912 roku. Przeprowadzone w ciągu półwiecza reformy gospodarcze, społeczne i polityczne miały za zadanie modernizację kraju według wzorców zaczerpniętych z Zachodu.