Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

28 kwietnia. W 1924 roku złoty stał się nową polską walutą

Najważniejsze rocznice

Bank Polski został utworzony jako niezależna od rządu spółka akcyjna.

fot.domena publiczna Bank Polski został utworzony jako niezależna od rządu spółka akcyjna.

28 kwietnia 1924 roku rozpoczął działalność Bank Polski. Tego samego dnia wprowadzono do obiegu nową walutę – złotówkę, która zastąpiła polskie marki. Powołanie nowej instytucji emisyjnej było jedną z reform zmierzających do ustabilizowania sytuacji gospodarczej kraju, przeprowadzonych przez premiera i ministra skarbu Władysława Grabskiego. Przyczyniła się ona do zatrzymania trwającej od połowy 1923 roku hiperinflacji.

Bank Polski rozpoczął działalność na podstawie rozporządzenia prezydenckiego z 14 kwietnia 1924 roku o zmianie waluty oraz wydanego dzień później obwieszczenia ministra Grabskiego. Powstał on jako spółka akcyjna niezależna od rządu. Skarb państwa zachował jedynie jeden procent akcji. Pozostałe sprzedawano początkowo za złoto i waluty, a następnie także za marki.

Bankowi przyznano prawo emisji banknotów przez kolejne 20 lat. Przyjęto zasadę, że 30% wartości wypuszczanych pieniędzy powinna być gwarantowana zapasami złota, walut i dewiz.

Wymiana walut potrwała do końca maja 1925 roku. 1 złoty wymieniano na 1,8 miliona marek.

28 kwietnia 1947 roku, dążąc do likwidacji działających w południowo-wschodniej Polsce oddziałów Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), władze polskie rozpoczęły operację wojskową pod kryptonimem „Wisła” (akcja „Wisła”), która trwała do połowy lipca 1947. W trakcie tej operacji przesiedlono (głównie na tereny ­Ziem Odzyskanych) około 150 tys. osób narodowości ukraińskiej (notka autorstwa dr. hab. Zdzisława Zblewskiego).