Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

26 kwietnia. W 1915 roku zawarto tajne porozumienie o przystąpieniu Włoch do I wojny światowej po stronie ententy

Najważniejsze rocznice

W trakcie negocjacji na czele rządu włoskiego stał Antonio Salandra.

fot.domena publiczna W trakcie negocjacji na czele rządu włoskiego stał Antonio Salandra.

26 kwietnia 1915 roku państwa Wielka Brytania, Francja i Rosja, zawarły z Włochami tajne porozumienie. Podpisany w Londynie traktat stanowił, że Włochy przystąpią do wojny po stronie ententy.

Przed zawarciem układu Włochy zachowywały neutralność. Wprawdzie od 1882 roku związane były przymierzem z Niemcami i Austro-Węgrami, ale sojusz ten stopniowo się rozluźniał ze względu na rozbieżność interesów uczestniczących w nim państw. W efekcie po wybuchu wojny Włochy uznały, że działania Austro-Węgier naruszyły traktat Trójprzymierza i że istniejący stan rzeczy nie nakłada na nie obowiązku przyłączenia się do konfliktu.

Dla rządu włoskiego neutralność była jednak rozwiązaniem jedynie tymczasowym. Niemal od początku wojny trwały rokowania z obiema walczącymi stronami. Kartą przetargową były nabytki terytorialne. Ostatecznie Włochy zdecydowały się na przystąpienie do ententy w zamian za przyrzeczenie, że po wojnie otrzymają Tyrol, Triest, Gorycję, część Dalmacji i wyspy dalmatyńskie (kosztem Austrii) oraz posiadłości w Albanii i Afryce.

Traktat londyński zobowiązywał rząd w Rzymie do przystąpienia do wojny w ciągu miesiąca. Tak też się stało: już 23 maja 1915 roku Włochy wypowiedziały wojnę Austro-Węgrom.