Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

25 marca. W 1977 roku powstał Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO)

Najważniejsze rocznice

Jednym z założycieli ROPCiO był Leszek Moczulski.

fot.domena publiczna Jednym z założycieli ROPCiO był Leszek Moczulski.

25 marca 1977 roku powstał Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Była to druga, po Komitecie Obrony Robotników założonym w poprzednim roku, jawnie działająca organizacja opozycyjna w PRL.  Dokumentem założycielskim ruchu był „Apel do społeczeństwa polskiego”, podpisany przez 18 działaczy środowisk niepodległościowych, w tym Leszka Moczulskiego i Andrzeja Czumę.

Inspiracją dla organizacji ruchu społecznego, zajmującego się obroną praw człowieka w PRL, było podpisanie w 1975 roku w Helsinkach Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Zgodnie z pierwotnymi założeniami, jego działaniami miał kierować tajny Nurt Niepodległościowy. NN, powołany w marcu 1977 roku, nie zyskał jednak decydującego znaczenia i nieco ponad rok później został rozwiązany.

ROPCiO miał stanowić luźne ramy społecznego działania obywatelskiego. Nigdy nie nadano mu formalnej struktury, a podstawą członkostwa pozostało samookreślenie. Utrzymywał jednak terenowe przedstawicielstwa, tak zwane Punkty Konsultacyjno-Informacyjne, do których mogły się zgłaszać osoby prześladowane.