Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

25 kwietnia. W 1333 roku koronowano Kazimierza Wielkiego i Aldonę Annę Giedyminównę

Najważniejsze rocznice

Kazimierz III Wielki panował w latach 1333-1370.

fot.Leopold Löffler/domena publiczna Kazimierz III Wielki panował w latach 1333-1370.

25 kwietnia 1333 roku odbyła się koronacja Kazimierza III Wielkiego na króla Polski. Jednocześnie królową została jego żona, Aldona Anna Giedyminówna. Uroczystość odbyła się w katedrze wawelskiej.

Kazimierz objął tron po zmarłym na początku marca 1333 roku ojcu, Władysławie I Łokietku. Miał wówczas dwadzieścia trzy lata. Mimo, że polskie rycerstwo szybko okrzyknęło młodego księcia nowym królem, koronacja opóźniła się ze względu na opór stawiany przez królową-matkę, Jadwigę Kaliską. Nie chciała ona dopuścić do ogłoszenia nielubianej synowej królową Polski.

W momencie przejęcia władzy przez Kazimierza Korona znajdowała się w niezwykle trudnym położeniu. Od wielu lat trwał konflikt z zakonem krzyżackim. Do kolejnej wyprawy na ziemie polskie szykował się również król Czech, Jan Luksemburski. Polska znajdowała się tymczasem niemal w izolacji. Pierwszym krokiem w celu poprawienia sytuacji stał się zawarty dzięki wsparciu Jadwigi Kaliskiej i siostry Kazimierza, królowej węgierskiej Elżbiety Łokietkówny, sojusz z Węgrami.