Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

20 października. W 1962 roku rozpoczęła się wojna chińsko-indyjska

Najważniejsze rocznice

Jednym ze spornych terytoriów był leżący na Wyżynie Tybetańskiej region Aksai Chin.

fot.domena publiczna Jednym ze spornych terytoriów był leżący na Wyżynie Tybetańskiej region Aksai Chin.

20 października 1962 roku rozpoczęła się wojna chińsko-indyjska. Wojska Chińskiej Republiki Ludowej zaatakowały siły indyjskie na granicy z Tybetem.

Konflikt dotyczył przebiegu granicy między państwami w Himalajach. Wzajemna wrogość narastała już od kilku lat. Incydenty nasiliły się po tym, jak w 1959 roku po antychińskim powstaniu w Tybecie Indie udzieliły azylu Dalajlamie. Od 1960 roku trwały rozmowy zmierzające do pokojowego uregulowania sporu, ale zakończyły się one fiaskiem.

Rozgrywka toczyła się o dwa niewielkie obszary: Aksai Chin oraz Arunachal Pradesh (wcześniej North East Frontier Agency). Działania zbrojne rozpoczęli Chińczycy, którzy przez cały konflikt zachowali przewagę mimo prób przejęcia inicjatywy przez Indie. Ich zwycięstwo nie zostało jednak w pełni wykorzystane. Po przerwaniu ognia 21 listopada chińscy przywódcy ogłosili przyłączenie Aksai Chin do ChRL, Arunachal Pradesh pozostało jednak po stronie indyjskiej.

Choć konflikt dotyczył obszarów o małym znaczeniu strategicznym i gospodarczym, wywołał duże reperkusje na arenie międzynarodowej. Chiny zostały powszechnie potępione jako agresor manifestujący swoją potęgę. Skutkiem wojny była też zmiana polityki obronnej Indii, których słabość została boleśnie odsłonięta w trakcie zmagań. Wkrótce państwo rozpoczęło zbrojenia oraz starania o uzyskanie broni jądrowej.