Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

16 lutego. W 1486 roku Maksymilian I Habsburg został królem Niemiec

Najważniejsze rocznice

Do wyboru Maksymiliana na króla Rzymian doprowadził jego ojciec, Fryderyk III.

fot.Albrecht Dürer/domena publiczna Do wyboru Maksymiliana na króla Rzymian doprowadził jego ojciec, Fryderyk III.

16 lutego 1486 roku Maksymilian I Habsburg został wybrany we Frankfurcie nad Menem na króla Rzymian. Tak brzmiał tytuł przyjmowany przez władców Niemiec, stanowiący później podstawę do otrzymywania z rąk papieża korony cesarskiej. Koronacja królewska, będąca konsekwencją elekcji, odbyła się 9 kwietnia 1486 roku w Akwizgranie.

Wybór Maksymiliana odbył się jeszcze za życia jego ojca, Fryderyka III Habsburga. Odtąd rządzili wspólnie aż do śmierci tego ostatniego w 1493 roku. Wówczas Maksymilian przejął pełnię władzy , a wkrótce także tytuł Świętego Cesarza Rzymskiego.

Przeforsowanie elekcji syna przez Fryderyka ustanowiło wzór dla kolejnych władców. Odtąd Habsburgowie starali się zawczasu dokonywać wyboru swoich następców.

Maksymilian I Habsburg panował do 1519 roku. Dzięki sprawnej i pomysłowej polityce dynastycznej – którą kontynuował po ojcu – doprowadził imperium Habsburgów do rozkwitu. Koronę po nim przejął jego wnuk, Karol V.