Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

12 marca. W 1947 roku Harry Truman ogłosił swoją doktrynę polityki zagranicznej

Najważniejsze rocznice

Harry Truman był prezydentem USA w latach 1945-1953.

fot.NARA/domena publiczna Harry Truman był prezydentem USA w latach 1945-1953.

12 marca 1947 roku prezydent USA Harry Truman przedstawił w orędziu do Kongresu nowy program polityki zagranicznej. Zakładał on udzielanie pomocy ludom zagrożonym przez uzbrojone mniejszości lub zewnętrzne naciski. Przeszedł on do historii jako doktryna Trumana.

Prezydent Truman argumentował, że totalitarne reżimy są same w sobie zagrożeniem dla narodowego bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Pomaganie ludom, które walczą z próbami ich zaprowadzenia, jest zatem w interesie USA. Jego propozycje zostały odebrane pozytywnie, a już w maju 1947 roku Kongres zaaprobował pierwsze wydatki z nich wynikające.

Doktryna została sformułowana przede wszystkim z myślą o zorganizowaniu pomocy dla greckiego rządu, walczącego od 1946 roku z komunistyczną Demokratyczną Armią Grecji, wspieraną przez rządy Jugosławii, Albanii i Bułgarii. Dzięki niej USA udzieliły siłom rządowym Grecji, dotychczas wspomaganego jedynie przez Wielką Brytanię, znaczącego wsparcia, co umożliwiło ustabilizowanie sytuacji w kraju i zakończenie wojny domowej. Zwieńczeniem kursu Grecji ku Zachodowi raczej niż blokowi wschodniemu stało się w 1952 roku jej członkostwo w NATO .

Drugim celem Trumana była interwencja w Turcji, która z coraz większym trudem opierała się naciskom sowieckim, by zezwolić rosyjskim statkom na swobodną żeglugę w cieśninach łączących Morze Czarne z Morzem Śródziemnym. Pomoc USA pomogła zapewnić kontrolę Turcji nad przejściem.