Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

10 stycznia. W 1920 roku wszedł w życie traktat wersalski

Najważniejsze rocznice

Ton paryskim obradom nadawała tak zwana Wielka Czwórka: David Lloyd George, Vittorio Orlando, Georges Clemenceau i Woodrow Wilson.

fot.Edward N. Jackson/domena publiczna Ton paryskim obradom nadawała tak zwana Wielka Czwórka: David Lloyd George, Vittorio Orlando, Georges Clemenceau i Woodrow Wilson.

10 stycznia 1920 roku wszedł w życie traktat wersalski, układ pokojowy kończący I wojnę światową.

Traktat wersalski został wynegocjowany na konferencji pokojowej, która rozpoczęła obrady 18 stycznia 1919 roku. Podpisano go już 28 czerwca tego roku, jednak to dopiero 10 stycznia 1920 roku złożono w Paryżu dokumenty ratyfikacyjne.

Układ wprowadził w powojennej Europie nowy ład. Ustalał przebieg wielu granic międzypaństwowych, między innymi w związku z rozpadem imperium Austro-Węgierskiego i zatwierdzał liczne zmiany terytorialne, w tym choćby przejęcie przez Francję Alzacji i Lotaryngii.

W trakcje negocjacji zapadło także wiele decyzji dotyczących niepodległej Polski. W traktacie znalazły się między innymi zapisy dotyczące przyznania odrodzonemu krajowi znacznej części Wielkopolski i Prus Królewskich. Zarządzono także plebiscyty na Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach. Gdańsk otrzymał status wolnego miasta.

Postanowienia traktatu wersalskiego zapadły bez udziału państw przegranych w I wojnie światowej. Na obrady nie zaproszono także przedstawicielstwa sowieckiej Rosji. W efekcie już w momencie powstawania powojennego ładu istniało wiele stron niezadowolonych z jego kształtu i dążących do jak najszybszej rewizji układu.