Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

1 kwietnia. W 1656 roku Jan Kazimierz Waza złożył śluby w katedrze lwowskiej

Najważniejsze rocznice

Król Jan Kazimierz złożył śluby w o katedrze lwowskiej, w obecności nuncjusza papieskiego.

fot.Jan Matejko/domena publiczna Król Jan Kazimierz złożył śluby w o katedrze lwowskiej, w obecności nuncjusza papieskiego.

1 kwietnia 1656 roku król Jan Kazimierz Waza złożył śluby w katedrze lwowskiej, ogłaszając Matkę Boską Królową Korony Polskiej oraz zapowiadając poprawę losu chłopów i mieszczan. Uroczystość, której przewodniczył nuncjusz papieski Pietro Vidoni, odbyła się w czasie potopu szwedzkiego, w momencie, w którym niemal cała Rzeczpospolita była opanowana przez obce wojska.

Pomysłodawczynią uroczystości była królowa Ludwika Maria Gonzaga. Inspiracją dla niej stał się kardynał Richelieu, który dwadzieścia lat wcześniej złożył podobne śluby we Francji. Polski władca liczył na to, że jego ślubowanie zmobilizuje mieszkańców Polski do stawiania oporu najeźdźcom. Odwołał się do katolicyzmu, chcąc podkreślić, że obrona przed protestancką Szwecją to także obrona dominującego w Polsce wyznania.

Podobny cel miały obietnice składane niższym stanom. Jan Kazimierz, zapowiadając oczekiwane przez ich przedstawicieli zmiany, chciał ich zachęcić do walki. Do realizacji tych planów nigdy jednak nie doszło. Już po uwolnieniu kraju od najazdu szwedzkiego reformy skutecznie zablokowała polska szlachta.