Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Jarosław (książę opolski 1173-1201, biskup wrocławski 1198-1201)

Księstwo Opolskie pod rządami Jarosława w latach 1173–1201 (kolor zielony) (fot. Zuber , lic. CC BY-SA 3.0)

fot.Zuber , lic. CC BY-SA 3.0 Księstwo Opolskie pod rządami Jarosława w latach 1173–1201 (kolor zielony) (fot. Zuber , lic. CC BY-SA 3.0)

Jarosław (ur. 1142, zm. 22 marca 1201) – książę opolski i biskup wrocławski, najstarszy syn Bolesława I Wysokiego i Zwienisławy ruskiej. Wyjątkowe w rodzie piastowskim imię otrzymał dzięki matce.

Dorastał już na wygnaniu w Niemczech. Wrócił do Polski na pewno wraz z ojcem w 1163 r.  Popadł jednak z nim w ostry konflikt z powodu jego drugiego małżeństwa. Obok momentów  emocjonalnych (o „nienawiści do macochy” pisał śląski kronikarz z XIII w.) decydowała przede wszystkim obawa przed wydziedziczeniem przez ojca, faworyzującego potomstwo z nowego małżeństwa. Bolesław rzeczywiście zmusił najstarszego syna do wstąpienia do stany duchownego. Jarosław wszedł jednak w porozumienie ze stryjem Mieszkiem Plątonogim i razem z nim toczył walkę przeciwko Bolesławowi, dwukrotnie wypędzając go z jego ziem (1172, 1177).

Nie wiadomo, kiedy i od kogo uzyskał własną dzielnicę ze stolicą w Opolu. Znów wraz ze stryjem wziął udział w walkach o tron krakowski po śmierci Kazimierza II Sprawiedliwego, uczestnicząc w wielkiej bitwie pod Mozgawą (1195).

Po latach sporów pogodził się z ojcem, który uczynił go biskupem wrocławskim (1198). Pamiątką ugody są liczne emisje monet z wizerunkami księcia i biskupa, imionami Bolesław i Jarosław czy też polskimi napisami „milost” (miłość). Krótkie rządy biskupie Jarosława nie są bliżej znane. Późniejsza tradycja przypisywała mu nadanie biskupstwu ziemi nyskiej, co było jednak przekonaniem całkowicie błędnym. Zachowane pisma wskazują na zainteresowanie księcia-biskupa sprawami dyscypliny kleru, a także rozwojem klasztorów cysterskich. Zmarł na kilka miesięcy przed śmiercią ojca, który zdążył przejąć po nim dzielnicę opolską.

Autor hasła:

Autor hasła:

Tomasz Jurek – profesor doktor habilitowany, historyk mediewista związany z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji, poświęconych m. in. średniowiecznej historii Śląska. Współautor „Słownika władców polskich”.

Źródło:

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej pt. Słownik władców polskich (Wydawnictwo Poznańskie 1999) pod redakcją Józefa Dobosza, przygotowanej przez historyków związanych z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Polską Akademią Nauk.