Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Eudoksja (księżna wielkopolska 1151/54–1202?)

Pieczęć majestatyczna męża Eudoksji, Mieszka III Starego.

fot.Z. Gloger/domena publiczna Pieczęć majestatyczna męża Eudoksji, Mieszka III Starego.

Eudoksja (ur. ?, zm. ?) – księżna wielkopolska, druga żona Mieszka III Starego, córka Izjasława, wielkiego księcia kijowskiego.

Żoną Mieszka Starego została około 1151–1154 roku. Małżeństwo to zbiegło się w czasie ze ślubem jej brata Mścisława z siostrą Mieszka, Agnieszką. Miało to doprowadzić do wzmocnienia sojuszu z Rusią. Znane jest jej nadanie z 1198 roku Grodziska nad Prosną dla bożogrobców miechowskich.

Data śmierci Eudoksji, podobnie jak data jej urodzin, nie jest znana. Możliwe, że przeżyła swego długowiecznego małżonka. Z małżeństwa tego urodzili się: Bolesław, żonaty po 1177 roku z Dobrosławą, księżniczką sławieńską(?), Mieszko zwany Młodszym, Władysław Laskonogi oraz córki: Salomea (wydana za mąż przed 1177 za Racibora, księcia pomorskiego) i Anastazja (od 1177 żona Bogusława I, księcia zachodniopomorskiego).

Autor hasła:

Jacek Jaskulski – doktor nauk humanistycznych, historyk mediewista związany z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Biblioteką Kórnicką PAN. Współautor „Słownika władców polskich”, „Słownika władców Europy średniowiecznej” oraz „Słownika władców Europy nowożytnej i najnowszej”. Zmarł w 2006 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej „Słownik władców polskich” (Wydawnictwo Poznańskie 1999) pod redakcją Józefa Dobosza, przygotowanej przez historyków związanych z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Polską Akademią Nauk.