Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Czcibor (książę polski)

Góra Czcibora, Cedynia (fot. Norbert Radtke Dramburg, lic. CC BY-SA 3.0)

fot.Norbert Radtke Dramburg, lic. CC BY-SA 3.0 Góra Czcibora, Cedynia (fot. Norbert Radtke Dramburg, lic. CC BY-SA 3.0)

Czcibor (Ścibor) – syn Siemomysła i jego nie znanej żony; zapewne młodszy brat Mieszka I.

Daty jego urodzenia nie znamy, nie wiemy również, kiedy zmarł i gdzie został pochowany. O księciu Czciborze dowiadujemy się z kroniki biskupa merseburskiego Thietmara, który przekazał, że brat Mieszka o imieniu Cidebur pokonał pod Cedynią wojska margrabiego Hodona. Wydarzenie to miało miejsce 24 czerwca 972 r. Jest to zresztą jedyna wzmianka o księciu, z której można wnioskować, iż był biegły w rzemiośle wojennym.

O życiu, małżeństwach i potomkach Czcibora nie wiemy właściwie nic. Imię Cidebur przekazane przez Thietmara uznano za zniekształcone, a poprawnie winno ono brzmieć Czcibor lub Ścibor. Było to dwuczłonowe imię słowiańskie, które oznaczało człowieka czczącego walkę. W dynastii piastowskiej nie powtórzyło się ono już nigdy, ale aż do XV w. było używane przez możnowładztwo i rycerstwo. Być może pochodzenie imienia należy łączyć z Serbołużyczanami. Sam Czcibor, postać na poły legendarna, stał się w pewnym stopniu dobrym tworzywem dla różnych

konstrukcji literackich, które często powiększały jego pozycję i role w państwie pierwszych Piastów. Wspomina o nim w swym cyklu powieści piastowskich K. Bunsch. Jako silna postać ukazany został też w filmie Gniazdo, poświęconym czasom kształtowania się państwowości polskiej i roli Mieszka l.

Autor hasła:

Autor hasła:

Józef Dobosz – profesor doktor habilitowany, historyk mediewista i nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor wielu książek i artykułów naukowych, m. in. monografii poświęconej Kazimierzowi II Sprawiedliwemu (2011). Redaktor „Słownika władców Europy średniowiecznej” oraz „Słownika władców Europy nowożytnej i najnowszej”. Współautor „Słownika władców polskich”.

Źródło:

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej pt. Słownik władców polskich (Wydawnictwo Poznańskie 1999) pod redakcją Józefa Dobosza, przygotowanej przez historyków związanych z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Polską Akademią Nauk.