Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Cedynią (24 czerwca 972)

Bitwa pod Cedynią (24 czerwca 972) – Wojska niemieckie pod dowództwem margrabiego Marchii Łużyckiej Hodona wkroczyły na ziemie Mieszka I, łamiąc zawarte wcześniej porozumienia między władcą Polski i cesarzem. Do bitwy doszło na prawym brzegu Odry w pobliżu grodu Cedynia. Mieszko I związał główne siły przeciwnika, a rozstrzygające uderzenie z wysokiego brzegu rzeki zadały ukryte oddziały pod dowództwem jego brata Ścibora (Czcibora). Niemcy ponieśli ciężką klęskę. Z pogromu uratował się margrabia Hodo oraz graf Zygfryd, ojciec kronikarza Thietmara.

Bitwa pod Cedynia 972 (ryc. Daniel Malak/TwojaHistoria.pl).

Bitwa pod Cedynia 972 (ryc. Daniel Malak/TwojaHistoria.pl).

Autor hasła:

Dr hab. Piotr Wróbel – historyk mediewista. Kierownik Zakładu Historii Powszechnej Średniowiecznej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor prac „Dubrownik w latach 1358-1526. Organizacja przestrzeni” oraz „Krzyż i Półksiężyc. Zachodnie Bałkany wobec Turcji w latach 1444-1463″.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.