Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Lech Trzeciakowski

Avatar

Historyk, profesor nauk humanistycznych, wieloletni wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badacz historii XIX wieku, autor taki prac, jak "Kulturkampf w zaborze pruskim" czy "Pod pruskim zaborem 1850-1918". Zmarł w 2017 roku.

Najnowsze publikacje:

W tym powstaniu wzięła udział ogromna część polskiej ludności zamieszkującej tereny, na których toczyły się walki.

Dwudziestolecie międzywojenne | 07.02.2018

Jedyne w pełni zwycięskie powstanie w historii Polski. Jak doszło do Powstania Wielkopolskiego i czemu Polacy zawdzięczali sukces?

Do zrywu doszło w momencie, gdy przebieg granic nie był jeszcze przesądzony. W krótkim czasie armia powstańcza zgromadziła aż 100 000 ochotników. Cieszyli się oni widocznym poparciem okolicznej ludności. W pewnej chwili wydawało się jednak, że cały ten...