Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Trojden (wielki książę litewski 1269–1282)

Wizerunek Trojdena.

fot.Michał Elwiro Andriolli/domena publiczna Wizerunek Trojdena.

Trojden (litew. Traidenis, ur.?, zm. 1282) – wielki książę litewski od 1269 roku. Możny litewski z otoczenia Wojsiełka, w 1268 roku stanął na czele opozycji wobec rządów Szwarna. W czasie walk stracił trzech braci.

Ok. 1270 roku zjednoczył wszystkie ziemie litewskie i skierował siły na łupienie sąsiadów. Odbył szereg wypraw na Mazowsze, ziemie Krzyżaków i ruskich sąsiadów. Przez kroniki ruskie porównywany z Herodem i Neronem. W 1275 roku odparł najazd tatarski, a w 1279 roku rozbił pod Kiernowem Krzyżaków; w bitwie tej zginął mistrz Ernest. Zapoczątkował dobre stosunki z Mazowszem. Jego córka Gaudemunda wyszła za Bolesława, księcia mazowieckiego.

Autor hasła:

Krzysztof Pietkiewicz – profesor doktor habilitowany, historyk specjalizujący się w historii Europy Wschodniej, związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor wielu publikacji, poświęconych m. in. historii Litwy i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Współautor „Słownika władców Europ średniowiecznej” oraz „Słownika władców Europy nowożytnej i najnowszej”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej pt. Słownik władców Europy średniowiecznej (Wydawnictwo Poznańskie 2005) pod redakcją Józefa Dobosza, przygotowanej przez historyków związanych z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Polską Akademią Nauk.