Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Stanisław (książę mazowiecki 1503/1518–1524)

Wizerunek Stanisława na płycie nagrobnej.

fot.Maciej Szczepańczyk/CC BY 2.5 Wizerunek Stanisława na płycie nagrobnej.

Stanisław (ur. 17 V 1500, zm. 8 VIII 1524) – książę czerski, warszawski, zakroczymski, ciechanowski, łomżyński, wyszogrodzki i nowogrodzki, syn Konrada III i jego trzeciej żony Anny, córki Mikołaja Radziwiłła, wojewody wileńskiego.

Po śmierci ojca w 1503 roku jego ziemiami zarządzała matka Anna. Miała ona istotny wpływ na rządy aż do swojej śmierci w 1522 roku, choć formalnie od 1518 roku rządzili jako bracia niedzielni Stanisław i Janusz. Stanisław zmarł nagle w wieku 24 lat. Przyczyną jego śmierci miało być pijaństwo. Nie miał żony ani dzieci.

Rządy przejął Janusz III, który zmarł dwa lata później. Śmierci Stanisława towarzyszyła atmosfera skandalu, pogłębiona dwa lata później nagłą śmiercią Janusza.

Autor hasła:

Maciej Michalski – doktor habilitowany, historyk mediewista, związany z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor prac poświęconych m. in. historii idei, historii kobiet oraz historii kształtowania się tożsamości narodowej Słowian w XIX wieku. Współautor „Słownika władców polskich”, „Słownika władców Europy średniowiecznej” oraz „Słownika władców Europy nowożytnej i najnowszej”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej pt. Słownik władców polskich (Wydawnictwo Poznańskie 1999) pod redakcją Józefa Dobosza, przygotowanej przez historyków związanych z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Polską Akademią Nauk.