Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Rotaris (król Longobardów 636–652)

Włochy pod panowaniem Longobardów.

fot.Johann Gustav Droysen/domena publiczna Włochy pod panowaniem Longobardów.

Rotaris (ur. ok. 606, zm. 652) – książę Bresci, od 636 roku król Longobardów.

W 643 roku wydał edykt – nazwany od jego imienia edictus Rothari – uważany za najwybitniejszy przykład prawodawstwa plemiennego. Mimo pewnych wpływów prawa rzymskiego, edykt w zasadniczej części oddawał treść zwyczajowego prawa longobardzkiego i dotyczył tylko Longobardów. Stanowił swoisty program polityczny króla, w którym przewidziano unifikację państwa i zniesienie księstw plemiennych.

Autor hasła:

Dariusz A. Sikorski – doktor habilitowany, profesor UAM. Mediewista specjalizujący się we wczesnych dziejach Polski, a zwłaszcza historii Kościoła i religii. Autor prac Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego, Wczesnopiastowska architektura sakralna czy Początki Kościoła w Polsce, a także popularnonaukowej książki Religie dawnych Słowian. Współautor „Słownika władców średniowiecznej Europy”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej pt. Słownik władców Europy średniowiecznej (Wydawnictwo Poznańskie 2005) pod redakcją Józefa Dobosza, przygotowanej przez historyków związanych z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Polską Akademią Nauk.