Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Walki pod Rafajłową (październik 1914–styczeń 1915)

Walki pod Rafajłową (październik 1914–styczeń 1915) – starcia z udziałem żołnierzy Legionów Polskich toczone podczas pierwszej wojny światowej.

Górska wieś Rafajłowa w powiecie nadwórniańskim u źródeł Bystrzycy (Galicja Wschodnia) była terenem bojów II Brygady Legionów Polskich z Rosjanami, usiłującymi forsować przełęcze karpackie:  12 października 1914 roku 13 baon 3 pułku piechoty kpt. B. Zaleskiego, 16 grudnia 1914 roku grupa ppłk. Józefa Hallera, 23/24 stycznia 1915 grupa mjr. Bolesława Roi kolejno odpierały ich natarcia.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.