Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Oblężenie Zamościa (17-19 maja 1809)

Twierdza w Zamościu, lata 20. XIX wieku, według Jana Pawła Lelewela

fot.domena publiczna Twierdza w Zamościu, lata 20. XIX wieku, według Jana Pawła Lelewela

Oblężenie Zamościa (17-19 maja 1809) – walki o Twierdzę Zamość pomiędzy wojskami Księstwa Warszawskiego a armią rosyjską w czasie wojen napoleońskich.

Z operującej w Galicji armii Księstwa Warszawskiego książę Józef Poniatowski wydzielił grupę pod dowództwem generała Jana Pelletiera (ok. 2000 żołnierzy), która wsparta ochotnikami, oblegała twierdzę zamojską bronioną przez austriacką 3-tysięczną załogę. Po krótkim oblężeniu nocny szturm poprowadzony z 4 kierunków okazał się skuteczny. O świcie 20 maja twierdza i miasto zostały zdobyte przez Polaków przy znikomych stratach własnych (ok. 30 rannych i zabitych).

Do kolejnego oblężenia Zamościa doszło w styczniu 1813 roku.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.