Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Oblężenie Białego Kamienia (lipiec-wrzesień 1602)

Miasto i zamek w Białym Kamieniu na grafice Friedricha van Hulsena.

fot.domena publiczna Miasto i zamek w Białym Kamieniu na grafice Friedricha van Hulsena.

Oblężenie Białego Kamienia, oblężenie Paide (lipiec-wrzesień 1602) – W czasie wojny polsko-szwedzkiej o Inflanty, z początkiem VII 1602 hetman wielki koronny Jan Zamoyski wyruszył na czele niewielkiej, liczącej ok. 3 tys. ludzi armii przeciwko twierdzy Biały Kamień (środkowa Estonia). Załogę miasta stanowiło 700 żołnierzy wyposażonych w silną artylerię oraz pewna ilość uzbrojonych chłopów i mieszczan. Hetman nie posiadał wystarczających sił do prowadzenia regularnego oblężenia, dlatego pod osłoną nocy kazał sypać groblę przez otaczające twierdzę bagna. Kiedy grobla była gotowa, przeprowadził po niej artylerię, która poczęła kruszyć mury twierdzy.

Kiedy uczyniono wyłom i wojska gotowały się do szturmu, załoga, nie widząc możliwości skutecznej obrony, skapitulowała 30 IX.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.