Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Tudelą (23 listopada 1808)

January Suchodolski, Bitwa pod Tudelą

fot.domena publiczna January Suchodolski, Bitwa pod Tudelą

Bitwa pod Tudelą, Tudela (23 listopada 1808) – bitwa rozegrana pomiędzy wojskami francusko-polskimi a siłami hiszpańskimi w czasie wojny w Hiszpanii.

Walczące w Hiszpanii oddziały I Legii Nadwiślańskiej uczestniczyły w ramach francuskiego korpusu marszałka Adriena-Jeannota Monceya w bitwie pobliżu tej miejscowości nad rzeką Ebro (prowincja Nawara). Wojska hiszpańskie generała Francisco Xaviera Castanosa poniosły znaczne straty (6 tys. ludzi, 26 armat, 2 sztandary). Losy bitwy przesądziło uderzenie polskiego 2 pułku piechoty oraz szarża ułanów.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.