Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Tczewem (23 lutego 1807)

Antoni Amilkar Kosiński, jeden ze współtwórców Legionów Polskich we Włoszech

fot.J.K. Żupański, L. Angerer/domena publiczna Antoni Amilkar Kosiński, jeden ze współtwórców Legionów Polskich we Włoszech

Bitwa pod Tczewem (23 lutego 1807) – bitwa pomiędzy wojskami napoleońskimi a oddziałami pruskimi w czasie wojen napoleońskich.

3 Dywizja (Legia) generała Jana Henryka Dąbrowskiego, uczestnicząc w operacji wojsk francuskich, której celem było zajęcie Gdańska, pozostającego w ręku Prusaków, natarła wspólnie z grupą generała Amilkara Kosińskiego na dobrze ufortyfikowane i obsadzone miasto nad Wisłą. W ciągu całodniowych, zaciętych starć, także ulicznych, Polacy zdobyli Tczew i odparli próbę odbicia miasta. Podczas walki rany odnieśli generał Dąbrowski i jego syn, pułkownik Jan Michał, który został inwalidą.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.