Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Santa Maria (15 czerwca 1809)

Józef Chłopicki, uczestnik bitwy, późniejszy dyktator powstania listopadowego

fot.domena publiczna Józef Chłopicki, uczestnik bitwy, późniejszy dyktator powstania listopadowego

Bitwa pod Santa Maria (15 czerwca 1809) – bitwa pomiędzy wojskami napoleońskimi a oddziałami hiszpańskimi w czasie wojen napoleońskich.

I Legia Nadwiślańska, walcząca w Hiszpanii w szeregach francuskiego III korpusu generała Louisa-Gabriela Sucheta, przyczyniła się walnie do pokonania korpusu generała Joaquina Blake w pobliżu tej miejscowości (Stara Kastylia, prowincja Segovia), zdobywając 15 dział i sztandary. Józef Chłopicki otrzymał na polu bitwy awans generalski.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.