Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Rewlem (30 czerwca 1602)

Hetman Stanisław Żółkiewski

fot.domena publiczna Hetman Stanisław Żółkiewski

Bitwa pod Rewlem, bitwa pod Tallinem (30 czerwca 1602) – W czasie wojny polsko-szwedzkiej o Inflanty hetman wielki koronny Jan Zamoyski wydzielił ze swoich niewielkich sił (ok. 2 tys. ludzi) blokujących twierdzę Biały Kamień kilka chorągwi jazdy i wyprawił pod wodzą hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego przeciwko gromadzącym się pod Rewlem (Tallinem) wojskom szwedzkim.

30 VI Żółkiewski rzucił z marszu do ataku frontalnego dwie chorągwie husarskie. Atak ten się jednak nie powiódł, gdyż szwedzkie pozycje były osłonięte kozłami hiszpańskimi. Nie mogąc atakować od frontu, hetman postanowił zaatakować skrzydła. Chorągwie lekkie obeszły Szwedów przez otaczające ich obóz bagna i uderzyły niespodziewanie od tyłu. Wojska szwedzkie po frontalnym ataku husarii poszły w rozsypkę. Ich straty wyniosły ok. 200 zabitych, poległ także dowódca, Reinhold Arnep.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.