Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Oczakowem (13 października 1545)

Kozackie czajki atakuję tureckie galery

fot.domena publiczna Kozackie czajki atakuję tureckie galery

Bitwa pod Oczakowem (13 października 1545) – W czasie wojen z Mołdawią starosta włodzimierski kniaź Fiodor Sanguszko, zapewne za namową służb cesarskich, a wbrew zakazom królewskim zorganizował kozacką wyprawę na turecki Oczaków.

Wyprawa wyruszyła Dnieprem w 32 czajkach i bez większych przeszkód dotarła do Morza Czarnego. Kozacy niespodziewanie zaatakowali i zdobyli oczakowski zamek. Po jego splądrowaniu i złupieniu miasta powrócili do swych siedzib.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.