Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Hohenlinden (3 grudnia 1800)

Karol Kniaziewicz

fot.domena publiczna Karol Kniaziewicz

Bitwa pod Hohenlinden (3 grudnia 1800) – bitwa rozegrała się pomiędzy armią Napoleona a wojskami austriacko-bawarskimi podczas wojny z II koalicja antyfrancuską.

Legia Naddunajska generała Karola Kniaziewicza, działając w składzie francuskiej armii generała Jeana-Victora Moreau, wzięła udział w walnej bitwie w Bawarii, na wschód od Monachium, z siłami austriackimi arcyksięcia Jana. Polacy wydatnie przyczynili się do ich pogromu, wytrzymując na prawym skrzydle natarcie, a następnie wykonując jazdą i artylerią konną świetny zagon na centralną kolumnę generała Johanna Kollowratha. Polacy zdobyli 7 dział i wzięli 3,5 tys. jeńców.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.