Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Fuengirolą (15 października 1810)

Obrona zamku Fuengirola, w Hiszpanii przez oddział IV pułku piechoty z Xięstwa Warszawskiego (obraz Januarego Suchodolskiego)

fot.domena publiczna Obrona zamku Fuengirola, w Hiszpanii przez oddział IV pułku piechoty z Xięstwa Warszawskiego (obraz Januarego Suchodolskiego)

Bitwa pod Fuengirolą (15 października 1810) – bitwa stoczona pomiędzy oddziałami hiszpańsko-brytyjskimi a wojskami Napoleona. Do konfrontacji doszło podczas wojen napoleońskich na Półwyspie Iberyjskim.

Oddział kapitana Franciszka Młokosiewicza złożony z 200 piechurów i 2 dział, należący do walczącej w Hiszpanii Dywizji Księstwa Warszawskiego, obronił tę miejscowość (prowincja Malaga) przed angielskim desantem. Mimo ogromnej przewagi Anglików (4 tys., 6 dział) Polacy, mający oparcie w zamkowych murach, zwycięsko odparli atak, biorąc do niewoli 300 żołnierzy, z dowódcą lordem Blayneyem, oraz wszystkie armaty i zmuszając pozostałych do panicznej ucieczki.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.