Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Dobronowcami (30 czerwca 1797)

Generał Julian Sierawski. Jako 20-latek brał udział w bitwie pod Dobronowicami

Generał Julian Sierawski. Jako 20-latek brał udział w bitwie pod Dobronowicami

Bitwa pod Dobronowcami, bitwa pod Dobronauti, Dobronowce (30 czerwca 1797) – jedyna znacząca bitwa podczas tak zwanej insurekcji Joachima Deniski w 1797 roku.

Na pograniczu turecko-austriackim, w Mołdawii, zbierali się polscy żołnierze i ochotnicy, licząc na rychłe podjęcie akcji zbrojnej, kierowanej z kraju przez Centralizację Lwowską. Dowodzony przez bryg. Joachima Deniskę oddział przekroczył granicę austriacką celem wzniecenia powstania w Galicji. W pobliżu wsi bukowińskiej (obwód czerniowiecki) starł się wojskiem austriackim (1 komp. piech., 1/2 szw. dragonów i chłopi), ponosząc całkowitą klęskę. „Wyprawa bryg. Deniski” była pierwszą próbą wznowienia walki o niepodległość na terenie dawnej Rzeczpospolitej.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.