Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Castelfranco (24 listopada 1805)

Aleksander Rożniecki, dowódca pułku jazdy podczas bitwy pod Castelfranco

fot.domena publiczna Aleksander Rożniecki, dowódca pułku jazdy podczas bitwy pod Castelfranco

Bitwa pod Castelfranco (24 listopada 1805) – bitwa pomiędzy armią napoleońską a wojskami austriackimi w czasie wojny Francji z III koalicją antyfrancuską.

Polska półbrygada będąca pozostałością Legionów Dąbrowskiego uczestniczyła w walkach francuskiego korpusu generała Laurenta de Gouvion Saint-Cyr w północnych Włoszech. W bitwie pod Castelfranco 2 pułki: piechoty pułkownika Józefa Grabińskiego i jazdy generała Aleksandra Rożnieckiego przyczyniły się walnie do rozgromienia austriackiego korpusu, który pod dowództwem generała Victora-Louisa księcia de Rohan usiłował przerwać blokadę Wenecji.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.