Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Borodino (6–7 września 1812)

Bitwa pod Borodino (fragment schematu)

fot.D.P. Buturlin, J.M. Darmet/domena publiczna Bitwa pod Borodino (fragment schematu)

Bitwa pod Borodino, bitwa pod Możajskiem (6–7 września 1812) – bitwa stoczona pomiędzy wojskami francuskimi a armią rosyjską.

Podczas tej – w zamierzeniu Napoleona – walnej bitwy (110 km od Moskwy) polski V Korpus księcia Józefa Poniatowskiego (30 tys. bagnetów i szabel, 70 dział) otrzymał zadanie obejścia lewej flanki rosyjskiej, na którą skierowane było czołowe natarcie francuskie, i wyjścia na jej tyły. Walcząc ze znacznie silniejszym korpusem generała Mikołaja Tuczkowa, Polacy opanowali kluczową pozycję rosyjską na wzgórzu Mamelon (batalion major Macieja Rybińskiego), nie zdołali jej jednak utrzymać i wycofali się aż na pozycje wyjściowe. Ponowne natarcie na wzgórze przyniosło powodzenie, ale przyszło ono zbyt późno. Napoleon nie zdecydował się na użycie ostatniego odwodu – gwardii. Rosjanie odeszli w porządku, a bitwa (znana także jako bitwa pod Możajskiem) nie przyniosła decydującego rozstrzygnięcia.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.