Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Arcis-Sur-Aube (20 marca 1814)

Napoleon pod Arcis-sur-Aube (Martinet, J.P.M. Jazet)

fot.domena publiczna Napoleon pod Arcis-sur-Aube (Martinet, J.P.M. Jazet)

Bitwa pod Arcis-Sur-Aube (20 marca 1814) – starcie wojsk napoleońskich z wojskami austriackimi podczas wojen napoleońskich.

W trakcie kampanii 1814 roku, toczonej już na terytorium francuskim (Szampania), dowodzony przez pułkownika Jana Skrzyneckiego batalion piechoty pułku nadwiślańskiego w czasie bitwy dał w swoim czworoboku schronienie Napoleonowi, ratując cesarza przed śmiercią lub niewolą.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.