Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa nad Stochodem, Stochód (wrzesień 1915)

Bitwa nad Stochodem, Stochód (wrzesień 1915) – bitwa z udziałem żołnierzy Legionów Polskich stoczona podczas pierwszej wojny światowej.

W dniach 5–20 września 1915 roku I Brygada Legionów Polskich, wchodząca w skład 4 Armii austriackiej, wraz z postępującą ofensywą dotarła na Wołyń, gdzie nad Stochodem (prawy dopływ Prypeci), na odcinku biegnącym przez pow. włodzimierski wspólnie z grupą płk. Bolesława Roi z II Brygady toczyła walki z wycofującymi się oddziałami rosyjskiej kawalerii (16 dywizji i brygady kozaków) wspartymi artylerią i oddziałami piechoty. W walkach tych legioniści ponieśli poważne straty.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.