Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa nad Bugiem (sierpień–wrzesień 1920)

Bitwa nad Bugiem (sierpień–wrzesień 1920) – podczas wojny polsko-bolszewickiej na linii Bugu toczyły się długotrwałe walki, w których można wyróżnić dwie fazy. Pierwsza, sierpniowa, miała charakter osłonowy, druga zaś, wrześniowa, ofensywny. Na uwagę zasługuje zwłaszcza druga z nich.

Od 9 do 12 września 1920 roku skierowaną na Wołyń ofensywę 3 Armii gen. Władysława Sikorskiego poprzedziło uderzenie prawego skrzydła 4 Armii na Małorytę i dalej na Kowel. W wyniku rozpoczętej dzień później właściwej bitwy nad Bugiem wojska sowieckie zostały całkowicie zepchnięte z linii rzeki. Jednak mimo znacznych strat zadanych bolszewikom, skutkiem niedokładnej koordynacji polskich działań, główny zamysł operacyjny tych działań nie został zrealizowany.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.