Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

31 maja. W 1380 roku Jagiełło zawarł tajny traktat z wielkim mistrzem Winrychem von Kniprode

Najważniejsze rocznice

Zgodnie z obawami Jagiełły, rzeczywiście doszło do konfliktu o władzę z Kiejstutem.

fot.Wojciech Gerson/domena publiczna Zgodnie z obawami Jagiełły, rzeczywiście doszło do konfliktu o władzę z Kiejstutem.

31 maja 1380 roku Jagiełło, wówczas wielki książę Litwy, zawarł tajny traktat z wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego, Winrychem von Kniprode. Porozumienie było skierowane przeciwko stryjowi Jagiełły, Kiejstutowi, który współrządził zachodnią częścią kraju.

Jagiełło przejął władzę na Litwie w 1377 roku na mocy decyzji swojego ojca, Olgierda, który tym samym pominął dotychczasowego współrządcę, Kiejstuta. Mimo, że zarówno Kiejstut, jak i jego syn Witold uznali nowego wielkiego księcia, ten chciał zabezpieczyć się przed wrogimi działaniami z ich strony. Wykorzystał do tego zakon krzyżacki, który od lat kontynuował krucjaty przeciwko pogańskiemu sąsiadowi.

Do podpisania porozumienia między Jagiełłą a wielkim mistrzem zakonu doszło w Dawidyszkach, których dokładna lokalizacja do dzisiaj nie jest znana. Na jego mocy władca Litwy zobowiązał się do zachowania neutralności w razie ataku Krzyżaków na stryja poza przypadkami, w których nieudzielenie pomocy oznaczałoby ujawnienie litewsko-krzyżackiego sojuszu.

Kiejstut dowiedział się o traktacie w 1381 roku. Nie jest pewne, czy uwierzył w jego istnienie, jednak tak czy inaczej zdecydował się na wojnę z Jagiełłą. Trwała ona do 1384 roku.