Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

8 lipca. W 1343 roku Kazimierz Wielki zawarł pokój kaliski z zakonem krzyżackim

Najważniejsze rocznice

Kazimierz Wielki zdecydował się na zawarcie porozumienia, nie chcąc ryzykować wojny z zakonem.

fot.Leopold Löffler/domena publiczna Kazimierz Wielki zdecydował się na zawarcie porozumienia, nie chcąc ryzykować wojny z zakonem.

8 lipca 1343 roku król Kazimierz III Wielki zawarł w Kaliszu pokój z zakonem krzyżackim. Uregulowanie spornych kwestii terytorialnych doprowadziło do odprężenia we wzajemnych stosunkach.

Negocjacje prowadzące do podpisania traktatu trwały od początku lata 1343 roku. Król zdecydował się na nie, nie mogąc wyegzekwować od zakonu zwrotu ziem przyznanych Polsce w serii procesów toczonych między rywalami między innymi przed wysłannikami papieża Benedykta XII. Nie chcąc ryzykować zbrojnego konfliktu ze względu na trudną sytuację międzynarodową, Kazimierz zdecydował się na ustępstwa.

Na mocy porozumienia polski monarcha zrzekał się na rzecz zakonu praw do ziemi chełmińskiej, michałowskiej i Pomorza Gdańskiego. Terytoria te potraktowano jako darowiznę króla, co oznaczało jednocześnie uznanie przez zakon wcześniejszych praw Korony do ofiarowanej ziemi – a te właśnie prawa Krzyżacy dotychczas próbowali podważyć.

Strona polska zyskiwała Kujawy i ziemię dobrzyńska. Zakon został również zobowiązany do pomocy wojskowej i honorowych danin na rzecz polskiego króla, określanego jako jego „dobroczyńca i patron”.