Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

31 marca. W 1939 roku Neville Chamberlain zapewnił, że Wielka Brytania przyjdzie Polsce z pomocą w razie niemieckiego ataku

Najważniejsze rocznice

Neville Chamberlain sprawował funkcję premiera Wielkiej Brytanii do 1940 roku.

fot.Wellcome Images/CC BY 4.0 Neville Chamberlain sprawował funkcję premiera Wielkiej Brytanii do 1940 roku.

31 marca 1939 roku premier brytyjski Neville Chamberlain ogłosił w parlamencie gotowość Wielkiej Brytanii do przyjścia Polsce z pomocą w razie niemieckiej agresji. Podkreślił również, że takie samo stanowisko zajęła w tej sprawie Francja.

Decyzja o udzieleniu Polsce gwarancji przez mocarstwa zachodnie zapadła nieoficjalnie pięć dni wcześniaj. Była ona następstwem ponawiania przez władze niemieckie żądań dotyczących przyłączenia Gdańska do III Rzeszy, a także utworzenia eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej, które połączyłyby Prusy Wschodnie z Rzeszą. Przywódcy zachodni, zaniepokojeni naruszaniem przez Hitlera postanowień układu monachijskiego, nie chcieli, by także Polska została od niego uzależniona.

Kilka dni po przemówieniu Chamberlaina, podczas wizyty polskiego ministra spraw zagranicznych, Józefa Becka w Londynie, jednostronne dotychczas gwarancje zostały odwzajemnione. Zapowiedziano również zawarcie polsko-brytyjskiego sojuszu wojskowego. Pozwoliło to Polsce wyjść z politycznej izolacji, w której znalazła się pod koniec poprzedniego roku po zajęciu Zaolzia. Jednocześnie brytyjskie gwarancje uważano za skuteczne zabezpieczenie – sądzono, że Hitler nie zdecyduje się na konflikt z Londynem.