Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

28 marca. W 1576 roku do Polski przybył Stefan Batory

Najważniejsze rocznice

Stefan Batory został mężem króla Polski, Anny Jagiellonki w 1576 roku.

fot.domena publiczna Stefan Batory został mężem króla Polski, Anny Jagiellonki w 1576 roku.

28 marca 1576 roku Stefan Batory przekroczył granicę Polski w Śniatyniu. Nowy polski monarcha, wybrany w grudniu 1575 roku na męża sprawującej władzę królewską Anny Jagiellonki, opuścił Siedmiogród 21 marca, przekazując wcześniej władzę w księstwie swojemu bratu, Krzysztofowi.

Elekcja zarówno Anny Jagiellonki, jak i Batorego, stanowiła wyraz sprzeciwu wobec władzy Maksymiliana II Habsburga, któremu sejm elekcyjny 12 grudnia 1575 roku przyznał koronę polską. Habsburg, choć obwołany królem przez prymasa Polski Jakuba Uchańskiego, nigdy nie objął władzy w Polsce. Batory jako pierwszy wynegocjował i zaprzysiągł pacta conventa. Już w kwietniu 1576 roku dotarł do Krakowa. 1 maja 1576 roku odbył się w katedrze wawelskiej jego ślub z Anną Jagiellonką.

Pierwszym zadaniem nowego władcy było uregulowanie spraw z Maksymilianem. Zanim do tego doszło, jego władzy nie uznawały wierne Habsburgowi Prusy Królewskie i Litwa.