Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

27 października. W 1505 roku Wasyl III został wielkim księciem moskiewskim

Najważniejsze rocznice

Wasyl III panował w latach 1505-1533. Ilustracja przedstawia jego ślub z drugą żoną, Litwinką Heleną Glińską.

fot.Klavdiy Lebedev/domena publiczna Wasyl III panował w latach 1505-1533. Ilustracja przedstawia jego ślub z drugą żoną, Litwinką Heleną Glińską.

27 października 1505 roku Wasyl III objął władzę w Wielkim Księstwie Moskiewskim. Panował do 1533 roku.

Wasyl III przejął tron moskiewski zaraz po śmierci ojca. Oficjalnie wstąpił nań 6 listopada 1505 roku. Podjął niedokończone przez Iwana III dzieło podboju i jednoczenia ziem ruskich. Oznaczało to między innymi wojny z Polską i Litwą. W czasie panowania Wasyla III wybuchły dwa takie konflikty – toczyły się w latach 1507-1508 oraz 1512-1522. Rozejm zawarty w 1522 roku, dwukrotnie przedłużany, kończył się w 1533 roku. Książę nie zdążył już jednak rozpocząć kolejnego starcia – zmarł 3 grudnia 1533 roku.

W czasie panowania Wasyla III rozbudowano Kreml. Władca kazał otoczyć go ceglanym murem. Działał na rzecz wzmocnienia władzy książęcej, co po nim kontynuował jego syn – Iwan IV Groźny.