Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

19 grudnia. W 1923 roku powołano drugi rząd Władysława Grabskiego

Najważniejsze rocznice

Władysław Grabski dwukrotnie sprawował funkcję premiera Polski.

fot.domena publiczna Władysław Grabski dwukrotnie sprawował funkcję premiera Polski.

19 grudnia 1923 roku utworzono drugi rząd Władysława Grabskiego. Nowy premier skupił się na stabilizowaniu sytuacji gospodarczej w Polsce.

Pod koniec 1923 roku w Rzeczpospolitej szalała hiperinflacja. Jej skutki najboleśniej odczuwali przedstawiciele niższych warstw społeczeństwa. Nastroje społeczne pogarszały się i dochodziło do otwartych starć ulicznych. Protestujących nierzadko pacyfikowano z użyciem policji, a nawet wojska. Potrzeba reform, które wyprowadzą Polskę z kryzysu, stała się widoczna dla wszystkich.

Władysław Grabski, któremu powierzono zadanie ratowania państwa, został jednocześnie ministrem skarbu. Jego rząd przejął stery państwa od ustępującego Wincentego Witosa, który jeszcze pod koniec kadencji przeforsował kilka potrzebnych ustaw stabilizacyjnych. Grabski już w styczniu otrzymał zaś od sejmu nadzwyczajne pełnomocnictwa.

W ciągu prawie dwóch lat rządów Grabski zdołał między innymi zatrzymać hiperinflację, przeprowadzić reformę walutową, w miejsce marki wprowadzając polski złoty, i powołać Bank Polski. Jego gabinet upadł w listopadzie 1925 roku – premier podał się do dymisji, gdy Bank Polski przestał wspierać jego próby utrzymania wysokiego kursu złotego.