Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

16 lipca. W 1519 roku zakończyła się dysputa lipska

Najważniejsze rocznice

Pojedynek teologów trwał od końca czerwca do 16 lipca 1519 roku.

fot.domena publiczna Pojedynek teologów trwał od końca czerwca do 16 lipca 1519 roku.

16 lipca 1519 roku zakończyła się trwająca od 27 czerwca dysputa lipska. Spotkanie między zwolennikami reform Kościoła katolickiego i legatem papieskim miało na celu analizę głównych haseł reformacji.

Inicjatorem debaty był obrońca tradycyjnego katolicyzmu, dominikanin Jan Mayer von Eck. Wyzwał on kanclerza uniwersytetu w Wittenberdze, protestanckiego teologa Andreasa Karlstadta na otwarty dla publiczności „pojedynek” poświęcony zagadnieniom wolnej woli i bożej łaski. Przedmiotem sporu miały być tezy głoszone przez Marcina Lutra. Ten ostatni wkrótce również został zaproszony na debatę, by dyskutować o nieomylności soboru i zasadzie prymatu papieża.

Spotkania odbywały się na zamku Pleissenburg w Lipsku. Eck, znany ze swoich erystycznych umiejętności, kilkakrotnie skłonił Lutra do przyznania się wprost do poglądów uznawanych za heretyckie. Przywódca reformacji odmówił między innymi papieżowi autorytetu w sprawie interpretacji Pisma Świętego, utrzymując, że ono samo (sola scriptura) powinno być źródłem wierzeń chrześcijańskich.

Debata nie zakończyła się jednoznacznym zwycięstwem jednej ze stron. O jej wyniku miały rozstrzygać uniwersytety w Erfurcie i w Paryżu. Ten pierwszy wycofał się ze sporu. Drugi dopiero w 1521 roku potępił tezy Lutra, nie nawiązując jednak wprost do dysputy lipskiej.

Efektem spotkania było zaostrzenie sporu wokół haseł zwolenników reformacji. Papież Leon X w bulli wydanej w czerwcu 1520 roku zakazał nauczania i rozpowszechniania tez Lutra.