Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

15 grudnia. W 1948 roku rozpoczął się kongres zjednoczeniowy PPR i PPS

Najważniejsze rocznice

Kongres odbywał się w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej.

fot.domena publiczna Kongres odbywał się w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej.

15 grudnia 1948 roku w Warszawie rozpoczął się kongres zjednoczeniowy PPR i PPS, w którego wyniku powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza.

Kongres został zwołany pod naciskiem działaczy PPR, którzy dążyli do stworzenia w Polsce systemu monopartyjnego. Silna PPS była dla nich jedną z ostatnich przeszkód na tej drodze, ponieważ ruch ludowy po ucieczce Stanisława Mikołajczyka praktycznie przestał istnieć.

By doprowadzić do zjednoczenia, komuniści głosili, że powinna istnieć tylko jedna partia reprezentująca interesy klasy robotniczej. Podkreślali też antyradzieckie stanowisko działaczy PPS, uznane za błędne i szkodliwe dla kraju.

Kongres PPR i PPS, który potrwał do 21 grudnia, odbył się w Auli w głównym gmachu Politechniki Warszawskiej. „Zjednoczenie” partii w praktyce oznaczało wchłonięcie socjalistów przez komunistów przy wyłączeniu części działaczy sprzeciwiających się temu procesowi. Pierwszym sekretarzem PZPR został szef PPR, Bolesław Bierut. On też ogłosił powstanie nowego ugrupowania.

PZPR udało się zyskać całkowity monopol na władzę państwową. Sprawowała ją niepodzielnie do 1989 roku, utrzymując jedynie pozory pluralizmu politycznego w postaci fasadowego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego.