Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

12 maja. W 1364 roku Kazimierz Wielki ufundował Akademię Krakowską

Najważniejsze rocznice

Założona przez Kazimierza Wielkiego uczelnia zaprzestała działalności po zaledwie kilku latach. Została odnowiona dopiero w 1400 roku dzięki staraniom Jadwigi Andegaweńskiej.

fot.Jan Matejko/domena publiczna Założona przez Kazimierza Wielkiego uczelnia zaprzestała działalności po zaledwie kilku latach. Została odnowiona dopiero w 1400 roku dzięki staraniom Jadwigi Andegaweńskiej.

12 maja 1364 roku król Kazimierz III Wielki ufundował Akademię Krakowską, pierwszy polski uniwersytet i drugą po uniwersytecie praskim uczelnię w Europie Środkowej. Akademia rozpoczęła faktyczną działalność w 1367 roku.

Początkowo wykłady prowadzono na trzech wydziałach: prawa, medycyny i sztuk wyzwolonych. Podobnie jak uniwersytety włoskie, na Akademii nie otwarto wydziału teologii, przez co zachowała dużą niezależność od Kościoła. Jej działalność już po kilku latach, po śmierci Kazimierza Wielkiego, została jednak zawieszona.

Uniwersytet wznowił działalność za panowania Władysława Jagiełły w 1400 roku. Doszło do tego dzięki staraniom Jadwigi Andegaweńskiej, która zapisała uczelni swoje klejnoty. Akademia odrodziła się już jako instytucja kościelna, nad którą nadzór sprawował biskup krakowski. Oprócz istniejących wydziałów uruchomiono wówczas także wydział teologiczny.

Obecną nazwę, podkreślającą związek z odnowicielami uczelni – Uniwersytet Jagielloński – przyjęto w 1817 roku.