Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Henryk VI Hohenstauf (król Niemiec 1169/1190–1197 i Sycylii 1194–1197, święty cesarz rzymski 1189–1197)

Wizerunek Henryka VI.

fot.domena publiczna Wizerunek Henryka VI.

Henryk VI (ur. 1165 w Nimwegen, zm. 28 IX 1197 w Messynie na Sycylii) – król Niemiec od 1169 (1190) roku, król Sycylii od 1194 roku, cesarz od 1189 roku. Syn Fryderyka I; żonaty z Konstancją, córką Rogera II, ojciec Fryderyka II. Pochowany w katedrze w Palermo.

Już w 1169 roku został wybrany na króla. Jego małżeństwo w 1186 roku z Konstancją, córką króla Sycylii Rogera II, dało Henrykowi prawo do tronu sycylijskiego po bezpotomnej śmierci ostatniego króla Wilhelma II w 1189 roku. Jednak szlachta sycylijska, wsparta przez papieża Klemensa III, który obawiał się połączenia cesarstwa z królestwem Sycylii, wyniosła w 1190 roku na tron nieprawego wnuka Rogera II, Tankreda.

Chcąc podjąć walkę o Sycylię, Henryk doprowadził do ugody z największym wrogiem Staufów, Henrykiem Lwem, który nielegalnie powrócił z wygnania i umocnił się w Saksonii, ale w 1195 roku zmarł. W 1189 roku Fryderyk I, wyprawiając się na trzecią wyprawę krzyżową, powierzył Henrykowi regencję w Niemczech.

Podczas nieudanej wyprawy włoskiej, która miała umocnić jego władzę we Włoszech kazał się w 1191 roku koronować na cesarza. W zmowie z królem Francji Filipem II, Henryk wziął w niewolę wracającego w 1192 roku z Palestyny króla Anglii Ryszarda Lwie Serce, który jako powinowaty wspierał Tankreda. Ryszard został wypuszczony dopiero w 1194 roku za olbrzymi okup i złożenie Henrykowi przysięgi lennej.

Śmierć Tankreda w 1194 roku pozwoliła Henrykowi opanować Sycylię i koronować się tego samego roku w Palermo. Swoją żonę Konstancję mianował regentką. Zreorganizował administrację królestwa Sycylii, opierając się na niemieckich ministeriałach. Również w Niemczech wzmocnił swoje posiadłości kosztem rodu Welfów. Jego koncepcja polityczna zakładała ustanowienie zwierzchnictwa cesarza nad innymi królestwami. Temu służyły hołdy lenne Ryszarda Lwie Serce, Leona – króla Armenii, Almeryka – króla Cypru oraz małżeństwa pozostałych Staufów. Również przygotowywana przez niego od 1294 roku wyprawa krzyżowa miała podporządkować mu Bizancjum.

Jednym z głównych zadań Henryka było przeforsowanie dziedziczności tronu w Niemczech, do czego próbował przekonać książęta, proponując wcielenie do Rzeszy królestwa Sycylii, papieżowi zaś obiecał stałe dochody w zamian za koronację swojego syna Fryderyka II. Mimo odrzucenia propozycji Henryka, w 1196 roku wybrano Fryderyka II na króla. Przedwczesna śmierć chorego na malarię cesarza była katastrofą dla monarchii Staufów, jak i dla Rzeszy. Zahamowana została jej wewnętrzna konsolidacja. Za Henryka VI cesarstwo znalazło się na szczycie swojej potęgi.

Autor hasła:

Dariusz A. Sikorski – doktor habilitowany, profesor UAM. Mediewista specjalizujący się we wczesnych dziejach Polski, a zwłaszcza historii Kościoła i religii. Autor prac Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego, Wczesnopiastowska architektura sakralna czy Początki Kościoła w Polsce, a także popularnonaukowej książki Religie dawnych Słowian. Współautor „Słownika władców średniowiecznej Europy”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej pt. Słownik władców Europy średniowiecznej (Wydawnictwo Poznańskie 2005) pod redakcją Józefa Dobosza, przygotowanej przez historyków związanych z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Polską Akademią Nauk.